Supernytt

Bruker app mot dårlige skoleveier

Ingeborg (8) og Stella (8) er to av elevene som denne uka har prøvd ut en ny app på skoleveien.

De har med seg telefon eller nettbrett mens de går til skolen, og melder fra om ting som er bra eller dårlig på veien.

De kan for eksempel trykke på knapper underveis dersom det mangler et ordentlig forgjengerfelt, om bilene kjører for raskt forbi dem, eller om det er mørkt der de går.

- Jeg synes det er ganske bra at de gjør det sånn, for da kan de lage bedre skoleveier for dem som ikke har så bra skolevei, sier Stella.

Skolevei-app
  • App der skoleelever kan trykke på ulike knapper for hva de møter på skoleveien, som for eksempel mørke steder, dårlige fotgjengeroverganger, stor trafikk eller mangel på lyskryss.
  • Appen registrerer hvor eleven går, og alt det elevene melder inn blir samlet inn til felles registrering.
  • Appen er et prøveprosjekt, altså noe kommunen tester ut før de bestemmer om alle skal gjøre det samme.
  • Appen kan brukes både på vei til skolen eller på vei til trening eller andre aktiviteter de går til på ettermiddagen.
  • Kommunen kom opp med ideen fordi mange foreldre varslet fra om dårlige skoleveier på veldig mange ulike måter.
  • Nå når alle varsler på samme måte kan det være lettere for kommunen å se hvor en forbedring trengs mest.

Del din mening!