Supernytt

-Ikke lov å forby mobiltelefon på skolen

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener skolene ikke har lov til å forby bruk av mobiltelefon på skolene.

Men sjefen for alle skolene i landet, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, vil ha mer disiplin i skolene og at læreren kan ta fra deg både mobilen og pcen.

Ulovlige forbud

Professoren fra Bergen er imidlertid ikke enig, og mener mange forbud er ulovlige:

- Det finnes ingen saklig grunn til å nekte hodeplagg innendørs på norske skoler, eller forbud mot kyssing, sagging og utringede topper. Skolene begrunner forbud mot bruk av mobiltelefoner med at de kan benyttes til mobbing. Satt på spissen kan det argumentet begrunne et forbud mot å snakke sammen eller bruke penn og papir, mener professoren, og fortsetter:

- En stor del av norsk ungdoms daglige kommunikasjon foregår i dag via mobiltelefonen. De plattformene ungdommene benytter vil dessuten som regel være tilgjengelig ved bruk av PC-er og nettbrett, som i økende grad benyttes i undervisningen. Det er et ganske stort paradoks at skolene, fremfor å bevisstgjøre og trene elever i å håndtere en digital virkelighet, forbyr den digitale plattformen de fleste av oss benytter hyppigst. Det er et forbud som bare i liten grad er egnet til å hindre mobbing, og det er et betydelig inngrep i norske ungdommers hverdag, der mobiltelefonen er en helt essensiell del av kommunikasjon med venner og kjente, sier han.

Det er dermed liten tvil om at også de utbredte forbudene mot bruk av mobiltelefon på skolene, utenfor undervisningssituasjonen, er ulovlige, er professorens konklusjon.

Det er også vanskelig å se at skolene skal kunne forby sjokolade, brus og annen søt mat. Det er nok velment fra skolenes side, men er ikke innenfor ordensreglementets ramme for å sikre undervisningsro eller sikkerheten på skolen. Forbud mot å bevege seg utenfor skolens område i frimutter kan bare innføres der det er et reelt behov for det, ut fra hensynet til elevenes sikkerhet. Det er ikke anledning til å kreve at tiendeklassinger skal oppholde seg på skolens område når det ikke foregår undervisning.

Det er plikt til å møte til undervisningen i Norge, ikke plikt til å oppholde seg på skolens område, mener professoren, og sier til slutt:

Ulovlige og unødvendige forbud er en dårlig måte å lære norske skoleelever respekt for regler og vårt rettssamfunn. Slike forbud vil i stedet lett kunne bryte ned respekten for andre regler som er saklige og velbegrunnede.

Kilde: NRK.no - professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

Vi fant dessverre ingen artikler, kanskje du finner noe du liker på forsiden?

Del din mening!