Supernytt

Blæs i blokkfløyta

I mange tiår har blokkfløyta hatt ein sentral plass i musikkundervisninga på skulen.

For mange born har blokkfløyta vore det første møtet med eit instrument. Det kan det no bli slutt på.

– Har gradvis forsvunne

 

Fleire skular i Kristiansand har no slutta å bruke blokkfløyte i musikkundersvisninga.

Kringsjå skole ein av dei, på denne skulen brukar dei heller gitarar.

– Eg har ikkje noko godt svar på kvifor vi ikkje brukar blokkfløyta lenger. Den har forsvunne gradvis, seier rektor John Henrik Haukland.

– Er blokkfløyta litt ut?

– Ja, eg føler nok det, seier Haukland.

Må vike for andre instrument

 

Slettheia skole, ein annan skule i Kristiansand, har også byta ut blokkfløyta.

– Vi har blokkfløyter, men dei vert ikkje brukt så mykje i undervisning. 

Elevane frå 1. til 4. trinn får prøve seg på instrument som xylofon, klokkespel og triangel, medan elevane på 5. -7. trinn får gitarundervisning.

Denne saka er henta frå nrk.no, og er skriven av Kari Løberg Skår.

Kva syns du om blokkfløyta?

 

Vi fant dessverre ingen artikler, kanskje du finner noe du liker på forsiden?

Del din mening!