Supernytt

Trua ugle er på veg tilbake

Hubroen har lenge vore ein trua ugleart, men no ser det ut som talet på dei kan vere på veg opp igjen. Dermed kan den kanskje snart fjernast frå raudlista, som er ei liste hos Artsdatabanken over trua og sårbare artar.

Fagfolk håper at den største ugla i verda snart kan fjernast frå raudlista.

Grunnen til dette håpet er eit eige prosjekt med utbetring av kraftstolper.

Desse kraftstolpene har tidlegare vore eit problem, fordi mange hubroar fekk straum i seg og døde på grunn av dei.

Denne typen kraftstolper har vore farlege for hubroen. Foto: Jan Ove Gjershaug

Denne typen kraftstolper har vore farlege for hubroen. Foto: Jan Ove Gjershaug

Vert grilla

 

- Dersom hubroen sitt der og kjem i kontakt med to av leidningane, får den straum gjennom seg og vert grilla, seier viltforvaltar Tor Punsvik og peikar på ein utbetra kraftmast. Han har jobba mykje med å ta vare på hubroen på Sørlandet.

Det er montert pinnar ut til sida, slik at fuglane kan sitje og jakte utan fare for å få støyt.

For sjølv om det er 120 centimeter mellom dei straumførande kraftleidningane, er hubroen så stor at den kan kome i kontakt med begge to samtidig. I tillegg er det fleire andre delar der som kan vere farlege.

- Eg håper absolutt at Klima- og miljødepartementet ser verdien av dette og sørgjer for at tilskotsordninga vert vidareført, seier Punsvik.

I år bruker staten fem millionar kroner på slike tiltak som skal betre kraftstolpene rundt om.

Desse pinnane skal gjere kraftstolpene tryggare for hubroane, ved at dei ikkje kjem i kontakt med begge leidningane samtidig når dei står på den. Foto: Thomas Sommerset/ NRK

Hubroar likar å stå på kraftstolper når den skal jakte. Desse pinnane skal gjere kraftstolpene tryggare for dei. Foto: Thomas Sommerset/ NRK

Mindre trua

 

Berre på Sørlandet vil 200 master vere bygd om i løpet av dette året.

Punsvik kan vise til gode resultat, og ha stor tru på at desse tiltaka på sikt vil gjere at hubroen kan fjernast frå raudelista.

- Det er jo målet at ein skal gjere noko for å få artar vekk frå lista. Ingenting ville vere meir gledeleg enn å få hubroen vekk frå lista, seier Punsvik.

Det finst ikkje nøyaktige tal på kor mange hubroar det er i Noreg no, men det er snakk om at talet no kan vere på veg opp.

Den gjeldande raudelista er frå 2012, og neste endring av den på Artdatabanken skjer til hausten.

Mia Husdal jobbar i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, og er med på det å leggje planane for korleis ein skal ta vare på hubroen.

Ho trur ikkje det er sannsynleg at hubroen vert fjerna frå raudelista allereie no, fordi dei som skal vurdere dette baserer seg på at bestanden i fleire område har halde seg stabil den siste tida.

- Men dette er også omdiskutert blant dei som arbeider med hubro, seier ho.

Her sitt hubroen klar for å jakte frå sin trygge pinne på kraftstolpen. Foto: Jan Ove Gjershaug

Ved hjelp av desse pinnene kjem ikkje hubroen i kontakt med to kraftleidningar samtidig. Foto: Jan Ove Gjershaug

Denne artikkelen er henta frå nrk.no, og er skriven av Thomas Sommerset. 

Hubro
  • Latinsk namn: Bubo Bubo
  • Verdas største ugle
  • Vingespenn på 1,8 meter
  • Freda sidan 1971
  • Største hubrobestanden i Nord-Europa er i Lurøy i Nordland.
  • Fekk sin eigen handlingsplan i 2009
  • Spis: Alt frå rev til hare, diverse smågnagarar, sjøfugl, skogsfugl, kråke, til og med pinnsvin er livretten til mange hubrofamiliar.
  • Største trussel er kraftleidningar.
  • Kjelde: DN

Vi fant dessverre ingen artikler, kanskje du finner noe du liker på forsiden?

Del din mening!