Supernytt

Kjenner du disse skiltene?

Om du ikke vet hva disse skiltene betyr, så bør du lære det nå.

Du har sikkert tidligere sett advarsler, blant annet på diverse flasker med vaskemidler, som forteller deg at noe er giftig og absolutt ikke må spises.

Fra 1. juni skal farlige kjemikalier merkes med symboler som skal gjelde for hele verden.

Fra 2010 til 2014 fikk Giftinformasjonen 338 henvendelser om barn som hadde fått tennvæske i munnen.

82 av barna fikk behandling på sykehus mens 28 barn måtte til lege.

– Det er dessverre altfor mange tilfeller der forbrukere, og særlig barn, får i seg farlige kjemikalier.

– De fleste ulykkene med kjemikalier i norske hjem kunne kanskje vært unngått om vi hadde fått med oss det som står på beholderne, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Det har også kommet til ekstra symboler fra i dag av.

–  Det er veldig viktig at folk blir kjent med dette, og at de respekterer farene som produktene kan medføre.

– Det er mange som får skader fordi de ikke er oppmerksomme nok, sier Larsen.

Det har også tidligere vært faresymboler i Norge, men de har ikke alltid sett like ut. Nå håper man de nye symbolene vil øke tryggheten blant folk.

HER ER ALLE DE NYE FARESYMBOLENE:

Akutt giftig

Kjemikalier som er akutt giftige og kan gi livstruende skader ved svelging, hudkontakt og/eller innånding.

 

Etsende

Kjemikalier som forårsaker etseskader på hud og øyne eller alvorlige øyeskader. Brukes også for kjemikalier som er etsende for metaller.

Kronisk helsefare

Kjemikalier som forårsaker kroniskehelseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.

Helsefare

Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.

Miljøfare

Kjemikalier som er giftige for vannmiljøet på kort eller lang sikt. Skal oppbevares og håndteres slik at kjemikaliet, ved bruk eller som avfall, ikke skader miljøet.

Eksplosjonsfarlig

Kjemikalier og gjenstander som er eksplosjonsfarlige dersom de utsettes for slag, friksjon, gnister eller varme.

Brannfarlig

Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.

Oksiderende

Kjemikalier som kan forårsake brann i eller bidra til forbrenning av andre materialer.

Gass under trykk

Gass eller andre kjemikalier som er trykksatt, eller gass som er flytende ved svært lav temperatur. Beholderen kan eksplodere ved ytre brann.

Kilde: Miljødirektoratet
Hva synes du om de nye symbolene? Er de forståelige?

Vi fant dessverre ingen artikler, kanskje du finner noe du liker på forsiden?

Del din mening!