Supernytt

– Afrika kan bli ei stormakt med solenergi

Energien frå sola kan hjelpe Afrika til å bli eit betre kontinent å bu på, og det kan vere med å løyse klimatrusselen. Det seier Kofi Annan, ein av mange som jobbar med å utvikle Afrika.

Les også: Kan trenge tre planetar i 2050 om me ikkje tek klima på alvor.

Målet er at alle afrikanarar skal ha straum innan 2030. Det er eit stykke att. I dag manglar nemleg 600 millionar dette. Ein treng straum for å ha varme og lys i huset ein bur i. Det er viktig for skuleelevar at det er lys når dei skal lese, men endå viktigare er det at sjukehuset har straum til å kjøle ned livsviktige vaksiner.

Heldigvis er det mange mogelegheiter for fornybar energi i Afrika. Sola skin sterkt og kan brukast til solenergi. Solceller er enkelt å installere, og har blitt billigare dei siste åra. Det gjer at folk endeleg kan ta seg råd til å installere solceller heime.

I tillegg til solkraft jobbar folk med å få meir vass- og vindkraft.

Kofi Annan, som jobbar med å utvikle Afrika, seier at mange rike land, som Noreg også bør satse meir på fornybar energi og slutte å bruke kol, olje og gass så mykje som me gjer.

Denne saka var opprinneleg skrive for nrk.no av Gunnhild Årdal.

Del din mening!