Supernytt

FNs nye mål for verden

Lederne i verden har blitt enige om å jobbe sammen for å utrydde fattigdom, bremse farlige klimaendringer og gi skolegang for alle i verden.
De nye målene har fått navnet bærekraftsmål, og er ting som må gjøres for at verden skal kunne være levelig for alle oss som bor på jorda.
Alle verdens land har lovet å jobbe for å nå de 17 målene i løpet av de neste 15 årene.

17 mål for de neste 15 årene

 1. Utrydde all fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. Sikre god helse for alle
 4. Gi skolegang til alle
 5. Jobbe for at kvinner og menn skal ha likeverd og være likestilt
 6. Gi tilgang til rent vann
 7. Gi tilgang til energi som alle kan ha råd til, og som ikke går ut over miljøet
 8. Gi arbeid til alle, og sikre at alle land har økonomisk vekst
 9. Bygge gode veier, jernbaner og fabrikker som ikke ødelegger miljøet
 10. Gjøre ulikhetene mellom landene i verden mindre enn de er i dag
 11. Gjøre byer og samfunn trygge for menneskene som bor der
 12. Passe på at vi ikke bruker mer av jorda vår, enn den tåler
 13. Stanse klimaendringene og jobbe for å gjøre forandringene så ufarlige som mulig
 14. Bevare ressursene i havene våre og ikke bruke mer av det som finnes der, enn hva jorda tåler
 15. Passe på jordas økosystemer som betyr at man for eksempel ikke skal hogge ned for mye skog, eller jakte for mye på dyr som er utrydningstruet
 16. Passe på at alle samfunn på jorda er fredelige og at menneskene som bor der har gode rettigheter som sikrer at de har en god hverdag
 17. Passe på at alle verdens land følger og gjennomfører målene som er satt

Hva synes du om de nye målene? Ville du ha lagt til noe?

Del din mening!