Valg 2013
Foto: NRK

Demokrati – hva er det?

Har du noen gang tenkt på hvorfor et valg er så viktig, og hva ordet demokrati betyr?

Det finnes mange definisjoner av ordet demokrati, men den mest brukte er folkestyre. I et folkestyrt land er det innbyggerne selv som bestemmer hvem som skal styre landet.

Dette gjøres ved at de voksne deltar i valg. Da stemmer de på ulike politiske partier, og det partiet som får flest stemmer får som regel bestemme mest.

Supernytt har spurt noen elever på Vinderen skole i Oslo hva de mener demokrati er.

- Da får alle være med å bestemme, og det er det de fleste vil, sier Theodor (10 år)

 

 

Litt mer om demokrati

1) Direkte demokrati

Det betyr at folket stemmer direkte over enkeltsaker. Slike folkeavstemninger avgjør ingen sak, men er gode råd til regjeringen og Stortinget.

2) Indirekte demokrati eller representativt demokrati

Det betyr at folket velger noen andre (kalt 'representanter') til å bestemme for seg.

I Norge har vi et indirekte demokrati med storingsvalg hvert fjerde år. Men vi bruker også noen ganger direkte demokrati, som for eksempel de to gangene det har vært folkeavstemning om Norge skulle være medlem av EU.

Demokrati på forskjellige steder
Det er ikke bare når det handler om hvordan land styres at vi snakker om demokrati. Denne måten å styre på finnes også mange andre steder i samfunnet. For eksempel er det demokrati i ulike organisasjoner, i bedrifter, i idrettsklubber og på skoler.

Kilde: Store norske leksikon og Underveis Samfunnskunnskap 8-10

Del din mening!