Valg 2013
Foto: NRK

9. september er det også sametingsvalg

Samtidig med stortingsvalget den 9. september, velges representantene til Sametinget.

Sametinget er som et "ministorting" med samiske representanter.

Se også: Samefolket

Hovedbygningen er i Karasjok i Finnmark, men de har kontorer andre steder i landet også.

Det sitter 39 representanter på Sametinget. De er valgt fra sju ulike områder i Finnmark, Nordland og andre fylker lenger sør i Norge.

Sametinget styres daglig av Sametingsrådet. Rådet har fem medlemmer som velges av, og blant, Sametingets representanter.

Vi kan si at de er Sametingets «regjering», men det er Sametingets plenum som er det øverste organet som bestemmer.

Arbeidsoppgavene til Sametinget er alle de sakene som Stortinget mener har med den samiske folkegruppen å gjøre. De har egne ansvarsområder som for eksempel språk og kultur.

Se også: Samisk språk kan dø ut

Se også: Må ha mindre reinflokker

Supernytt var på besøk i april i år. Vinjar viste oss rundt, og forteller at han synes jobben som Sametinget gjør er viktig.

- Ja slik at ikke kulturen forsvinner og rettighetene blir borte og sånn, sier han.

Hvorfor et eget Sameting?

Sametinget ble laget for å sikre at samene skulle bli hørt og at de fikk påvirke politikken i Norge.

Under Stortings- og Sametingsvalget kan den samiske befolkningen stemme på begge deler om de ønsker det.

Kilde: Store norske leksikon og NRK

Del din mening!