Valg 2013
Foto: NRK

Historien om demokratiet

For å forstå hvorfor landet vårt har demokrati og hvorfor vi har et Storting, en regjering og en domstol, er det viktig å vite litt om bakgrunnen for grunnloven vår.

For det er grunnloven som bestemmer hvordan landet vårt skal styres. Det er en slags avtale mellom folket og de som regjerer.

Se også: Hva er demokrati?

For å forklare historien må vi gå langt tilbake i tid.

Etter at Norge hadde vært i union med Danmark, og var i ferd med å bli lagt under Sverige, mente mange at det var på tide at Norge ble selvstendig.

I 1814 møttes derfor 112 viktige menn på Eidsvoll i Akershus for å diskutere hvordan Norge kunne bli et eget land, og rundt 17. mai ble de enige om en grunnlov og signerte den.

De ville lage en lov som kunne være med å skape fred og like muligheter for alle i Norge.

Supernytt var på besøk i den gamle og ærverdige Eidsvollbygningen.

 

Litt mer om grunnloven

Vi sier at grunnloven bygger på tre viktige prinsipper. Det er:

1) Folkesuverenitetsprinsippet
2) Maktfordelingsprinsippet
3) Prinsippet om menneskerettigheter

Det er en lang historie fra hele Europa, og andre steder i verden, som ligger bak disse tankene, og akkurat derfor mente de som lagde Den Norske Grunnloven at de var så viktige å få med.

Folkesuverenitetsprinsippet

Grunnloven vår sier at folket har rett til å styre over seg selv, og at lederne i landet styrer på vegne av dem. Det kaller vi et indirekte demokrati. Gjennom valg velger folket sine representanter til en nasjonalforsamling, som er Stortinget.

Maktfordelingsprinsippet

Dette prinsippet innebærer at makten i landet er delt i tre. I Norge er makten delt mellom dem som vedtar lover (Stortinget), dem som skal gjennomføre lovene (Kongen og regjeringen) og dem som skal dømme etter lovene (domstolene).
Kongen og regjeringen kan ikke gjennomføre sakene sine uten støtte i Stortinget. Det kaller vi for parlamentarisme.

Prinsippet om menneskerettigheter

Grunnloven sier at alle som bor i Norge har rett til å si det de mener, ha den religionen de selv vil, organisere seg som de vil og ha en god sikkerhet.
Rettsikkerheten skal passe på alle sammen, uansett hva vi gjør, og passe på at vi ikke kommer i fengsel uten grunn. Derfor er domstolene så viktige.

Kilde: Store norske leksikon og NRK

Del din mening!