Valg 2013
Foto: NRK

Forskjell på partiene

Har du klart å finne det partiet som du er mest enig med?

Se også: Mange politiske partier

Det er ikke lett, for når politikerne snakker om hva de mener er viktigst å satse på, så nevner de mange av de samme tingene. For eksempel god skole og sikre arbeidsplasser.

Så hva er egentlig forskjellen?

Det er måten de ulike partiene vil nå målene sine på som er forskjellige, forklarer Trine Eilertsen, som er journalist i NRK.

Og på grunn av disse forskjellige meningene sier vi at partiene tilhører høyre- og venstresiden eller sentrum.

Dette forklarer Trine slik:

- Den enkle måten å gjøre det på er å tegne en strek, som går fra høyre til venstre. Høyrevenstre-streken kan vi kalle den. Den blå enden av streken ligger til høyre, der ligger FRP, Høyre, KRF og Venstre ligger i den enden av skalaen. Og når du kommer mot den røde enden av streken finner du SP, AP, SV og Rødt.

 

Farger på partiene

De ulike partiene forbindes med farger litt avhengig av ideologien deres og hvor de befinner seg på streken. Se bildet øverst på siden.

De som bruker blått, er de på høyresiden eller ikke sosialistiske partier.

De som bruker rødt, er partier som vi finner på venstresiden og som kaller seg sosialistiske.

Grønt brukes mest av partier med en sterk miljøprofil.

Kilde: ndla.no (samfunnsfag)

Del din mening!