Valg 2013
Foto: NRK

Vil gi barna en sikker framtid

I går kveld presenterte Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FRP) den nye avtalen for regjeringen, det de kaller den politiske plattformen.

De har sittet sammen en uke og forhandlet sammen med andre folk i partiene sine, og nå er de enige om de oppgavene som de har lyst til å bruke tid på de neste fire årene.

- Det blir veikartet til den nye regjeringen, sier Siv Jensen som er leder for Fremskrittspartiet.

I avtalen satser de på spesielt åtte punkter, og de lover en god, økonomisk politikk. De ønsker at barn i dag får en god og sikker framtid.

- Det er viktig å ikke bare styre godt på kort sikt, men også på lang sikt. Derfor er det viktig for denne regjeringen å investere for framtiden. Vi skal bidra til at våre barn kan arve et samfunn. Det skal ha like god velferd som vi har, sa Erna Solberg til journalistene.

Her kan du se noe av det de sa da de møtte pressen.

Dette er de åtte prosjektene den nye regjeringen er enig om:

(Det er flere vanskelige ord i punktene nedenfor. Nederst på siden finner du noen ordforklaringer.)

1) Gjøre forholdene bedre for næringslivet. Regjeringen vil lage flere trygge arbeidsplasser. De vil også at det skal være mer penger til velferd i Norge. Partiene skal også satse mer på forskning.

2) Mindre byråkratisering. Regjeringen vil flytte makten ut i distriktene. Erna Solberg snakker om å gi kommunene tillit. Regjeringen vil også gjøre det bedre for frivillige organisasjonen.

3) Lærerløft slik at flere får lyst til å bli lærere.

4) Samferdsel. Det skal bygges mer vei i Norge. Regjeringen vil lage et eget vegselskap som skal få ansvar for vegutbygging. Årsavgiften du betaler for bilen din, skal gå dit.

5) Øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap. Politiet skal ha våpen hele tiden. Regjeringen skal også ha en strengere politikk på asyl og innvandring.

6) Gjennomføre en helsereform. Folk skal få velge behandling. Regjeringen vil at rusavhengige og personer med psykiske lidelser skal få bedre behandling. De vil også legge ned de regionale helseforetakene.

7) Regjeringen vil bygge ut velferds-ordningene enda mer. Det skal gjøre det bedre for fattige barn. Tilbudet innen rus og helse skal også bli bedre enn det er i dag.

8) Kommunereform: Regjeringen vil ha større kommuner. De vil endre hvordan pengene til kommunene fordeles. De skal også se på oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten.

Forklaringer på vanskelige ord:

Velferd – å ha er trygt og godt samfunn.

Næringslivet – produksjon og handel.

Byråkratisering – måten å drive kontorer på, eller å arbeide mer tungvint, papirmølle.

Samferdsel – å reise mellom to eller flere steder med bil, buss eller andre fremkomstmidler.

Reform – forandring eller forbedring.

Asyl - opphold på et trygt sted for en politisk flyktning

Kilde: NRK; klartale.no og ordboka.no

Del din mening!