Redde barn i Kongo

I Kongo har en militærgruppe gjort opprør og barna som bor der er veldig redde.