Newton

Sætra under vannet

Det er ikke mange steder i verden hvor det går an å svømme over gårdstun med hus og fjøs. Selda viser deg den gamle sætra som ligger i Lyngstølvatnet.

Tenk deg at for over hundre år siden var det seterdrift på denne boplassen som i dag ligger under vann. Her levde det folk som hadde husdyr som de passet på.

Men en dag skjedde det en katastrofe! En diger bit av fjellet løsnet og datt ned i elva. Elva ble demt opp og det ble dannet en liten sjø.  

Den dag i dag kan vi se rester av det gamle setersamfunnet. Hvis du står på veikanten og ser utover  vannet kan du lett se steingjerder og andre rester av en gammel tid.  

I denne undervanns-videoen kan du studere sætra på kloss hold.   

Del din mening!