Mange måter å lære på - Supernytt - NRK Super
Supernytt

Mange måter å lære på

Stadig flere skoler ønsker å gi elever som trenger det en mulighet til å lære på andre steder enn i klasserommet.

Se også: Omvendt skole

Alexander (12 år) er på en gård i Hakadal en gang i uka for å lære skolefag på en annerledes måte.

- Jeg blir litt sånn stolt av meg selv og blir glad, fordi - nei jeg får litt skryt og jeg får vel mere skryt her enn på skolen, sier han.

På gården lærer han både litt matte, naturfag og mat og helse.

Supernytt fikk være med han på en vanlig skoledag i fjøset.

De mange intelligenser

Howard Gardner er en kjent amerikansk psykolog, som kan mye om hvordan mennesker tenker og lærer.

Han mener at mennesket har 7 ulike intelligenser, og at det derfor er mange måter det går an å lære på.

1) Språklig intelligens - dette er evnen til å lese, skrive og snakke.

2) Matematisk intelligens – dette er evnen til å tenke logisk å regne.

3) Visuell intelligens – dette er de inntrykkene vi tar inn gjennom øynene våre.

4) Musikalsk intelligens - dette er de inntrykkene vi tar inn gjennom hørselen.

5) Kroppslig intelligens – dette er evnen til å bruke kroppen og hendene våre.

6) Sosial intelligens – dette er evnen vi har til være sammen og gjøre ting med andre mennesker.

7) Intuitiv intelligens – dette er evnen du har til å kjenne på dine egne følelser, verdier og oppfatninger.

Kilde: Store norske leksikon

Hva er intelligens?
  • Ordet kommer fra det latinske ordet intelligo som betyr å forstå, begripe, innse og avgjøre
  • Det er evnen et menneske har til å lære og å forstå sammenhenger

Del din mening!