Ord du ikke forstår? - Valg 2013 - NRK Super
Valg 2013
Foto: NRK

Ord du ikke forstår?

DemokratiOpposisjonenStemmerett
DepartementParlamentarismeStortinget
FlertallsregjeringPartilederStortingspresident
GrunnlovsendringPartilederdebattStortingsproposisjon
IdeologiPolitikkStortingsrepresentant
InterpellasjonPolitisk partiStortingsvalg
Koalisjonsregjering (samarbeidsregjering)Politiske fargerTellekorps
KomitèRegjeringValgkamp
KonservatismeSametingValgdeltakelsen
LiberalismeSofavelgerValgurne
MandatSosialismeValgvake
MeningsmålingSperregrenseVararepresentant
MindretallsregjeringStatsministerVedtak
MinisterStatsministermålingVentelistegaranti
NasjonalbudsjettStatsrådVippeposisjon
Demokrati Demokrati betyr folkestyre, og selv om ikke folket styrer landet selv, har de vært med på å velge de som skal styre.
DepartementRegjeringen deler samfunnet opp i forskjellige fagområder, og hvert område, iblant flere, blir styrt av et departement. For eksempel: Dagens Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehager, skole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.
FlertallsregjeringEn flertallsregjering har mer enn halvparten av representantene på Stortinget.
Grunnlovsendring En endring i grunnloven.
IdeologiEn politisk ideologi kan sies å være en slags oppskrift på hvordan samfunnet bør styres. Den kan beskrives som en oppfatning eller en tanke som flere mennesker er enige i.
En ideologi kan også beskrives som det folk mener er virkelig og sant.
Interpellasjon En mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og det gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen.
Koalisjonsregjering (samarbeidsregjering)Det er en regjering hvor minister, eller statsrådpostene, er fordelt på ulike partier. Hvis ikke noe parti har flertall etter valget, blir oppdraget om å danne regjering gitt til det største partiet. Dette partiet kan bli enig med andre partier om å dele regjeringsmakten. For eksempel sier vi at vi har en rødgrønn regjering i dag, som betyr at ministerne kommer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.
Komitè En gruppe med et ansvar for et spesielt fagområde.
KonservatismeKonservatismen legger vekt på å bevare det som finnes i samfunnet allerede.
De som er konservative er skeptiske til store forandringer, og mener at den beste måten å styre samfunnet på er å holde på det vi har, og eventuelt bare gjøre små forandringer for å tilpasse oss.

Konservative vil ha et godt rettsvesen som kan passe på at alle har like rettigheter, og at det ikke blir for store forandringer i samfunnet.

De mener også at private kan eie mer av det som produseres i et land, og at staten ikke skal blande seg så mye opp i det som skjer i økonomien.

Konservatismen har ofte en blå farge, og de som er mest enig med konservatismen holder til på det vi kaller høyresiden av norsk politikk. I Norge er det først og fremst Høyre som kaller seg et konservativt parti.

LiberalismeLiberalisme er en politisk ideologi som vil at alle mennesker skal ha de samme rettighetene.
Liberalister mener at mennesker er frie til å gjøre som de vil, og at staten ikke skal blande seg for mye opp i hva de enkelte menneskene gjør.

De som er liberale vil ikke at staten skal eie så veldig mye, men den skal sørge for at enkeltmennesket har grunnleggende rettigheter.

Det finnes flere ulike retninger innenfor liberalismen, og det er også store forskjeller på liberalisme i forskjellige land.

I Norge er det først og fremst Venstre og Fremskrittspartiet som sier at de bygger sin politikk på liberalismen.

MandatEn fullmakt, eller noe en er bedt om å gjøre – et oppdrag. I forbindelse med valg er et mandat en person som skal representere et politisk parti. Det samme som representant.
MeningsmålingEn undersøkelse over meningene til folk. I tida før stortingsvalget blir for eksempel tusen personer spurt på telefonen hvilket parti de har lyst å stemme på hvis det hadde vært valg samme dag. Journalister og politikere er veldig opptatt av resultatene fra meningsmålingene for å vite hvem som ligger an til å vinne eller tape.
MindretallsregjeringDet betyr at regjeringen ikke har et flertall som støtter dem på Stortinget, altså at det partiet, eller de partiene som går sammen i regjeringen, har mindre enn halvparten av representantene på Stortinget. Som regel betyr dette at regjeringen må forhandle med andre partier på Stortinget fra sak til sak.
MinisterDet er de som er medlemmer av regjeringen.
Hver minister har ansvar for et bestemt saksområde, som vi kaller et departement. For eksempel: Utenriksministeren er sjefen for Utenriksdepartementet.
Nasjonalbudsjett Budsjettet til et land.
OpposisjonenPolitikerne som tilhører partier på Stortinget, men som ikke er i regjering. Nå som Ap, Sp og SV er i regjering, er for eksempel Høyre, FrP, Krf, Venstre i opposisjon. Å være i opposisjon betyr å være motstander av noe. I denne sammenhengen er det å være motstander av de som styrer.
ParlamentarismeEn måte å styre et land på som gjør at Stortinget (parlamentet) har kontroll over regjeringen. Regjeringen må altså ha flertall i Stortinget for å få gjennom en ting. Regjeringen er ansvarlig overfor Stortinget, og må altså ha Stortingets tillit for å kunne styre.
PartilederEn partileder er den personen som er lederen for et politisk parti. Jens Stoltenberg er for eksempel partileder for Arbeiderpartiet. Partilederen blir valgt av de andre medlemmene i partiet når de har landsmøte.
PartilederdebattUnder valgkampen har vi ofte noe som kalles partilederdebatt på tv eller radio. Da samles lederne for de største partiene for å diskutere hvordan de vil at landet skal styres etter valget. Under disse debattene er det viktig for lederne å fortelle folk hvorfor de skal stemme på deres parti.
PolitikkPolitikk handler om hvordan godene i et samfunn skal fordeles mellom de som bor der, rett og slett hva de pengene vi betaler i skatt skal brukes på.
Politisk partiEn gruppe mennesker med stort sett samme meninger om hvordan Norge skal styres, og hvordan Norge skal forholde seg til resten av verden.
Politiske fargerEr farger som brukes for å markere den politiske plasseringen til et parti. Om de er til høyre (blått), til venstre (rødt) eller i sentrum (grønt eller gult).
RegjeringRegjeringen har 20 medlemmer, med statsministeren som sjef. De andre ministerne leder hvert sitt departement. Det er regjeringen som gjennomfører den politikken som bestemmes på Stortinget.
SosialismeSosialisme er en politisk ideologi som vil ha økonomisk likhet mellom mennesker.
De som er sosialister ønsker at det skal være liten forskjell på rik og fattig, og de vil at staten skal passe på at det blir sånn. Innen sosialismen er det et mål at staten, og ikke privatpersoner, skal eie mye av det som blir produsert.

Sosialismen har ofte en rød farge, og vi sier at de som er mest enig med sosialismen holder til på det vi kaller venstresiden av politikken.

Det er veldig mange forskjellige former for sosialisme, og i Norge er det først og fremst Arbeiderpartiet, Sv og Rødt som bygger på en sosialistisk ideologi.

SametingEn representativ, folkevalgt forsamling som skal ta vare på samenes rettigheter. Sameting ble opprettet i Norge i 1989
SofavelgerBlant alle voksne som har lov til å stemme, er det noen som ikke gidder å bruke stemmeretten sin. I stedet for å komme til valglokalet på valgdagen, sitter de kanskje heller hjemme i sofaen og ser på tv. Dem kaller vi sofavelgere.
SperregrenseDet betyr at et parti må ha mer enn 4% av alle stemmene i hele Norge for å få et av de 19 utjevningsmandatene. Utjevningsmandater er ekstra representanter som deles ut til partiene som kommer over sperregrensen for å jevne ut antall per parti i stortingssalen.
StatsministerDet er sjefen i regjeringen.
StatsministermålingEn type meningsmåling i ukene før valget der folk blir spurt om hvem de helst ville hatt som statsminister.
StatsrådAlle ministrene i regjeringen er på møte hos Kongen hver fredag. Dette møtet kalles et statsråd.
StemmerettI Norge har alle som er over 18 år stemmerett – de har lov til å være med på å velge hvilke politikere som skal styre landet.
StortingetEn forsamling av folk som er representanter fra ulike fylker i landet. Altså Norges nasjonalforsamling. Forsamlingen holder til i bygget som blir kalt Stortinget i Oslo. Her tas en rekke viktige beslutninger som gjelder hele landet. For eksempel blir det bestemt hvordan landet vårt skal styres, og hvilke lover og regler Norge skal ha.
Stortingspresident Den tillitsvalgte på Stortinget. Han eller hun er også øverste leder av stortingsarbeidet. Sammen med visepresidentene deler de på å lede forhandlingene som foregår i plenum.
Stortingsproposisjon Forslag fra regjeringen om saker Stortinget skal ta stilling til. Proposisjonen inneholder alltid et ferdig formulert vedtak som Stortinget kan votere (stemme) over. Fra 1. oktober 2009 er proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak) (prop. S) den nye betegnelsen.
StortingsrepresentantEn som er sendt fra et fylke for å være fylkets representant på Stortinget. Altså en mann eller dame som er valgt til å være et politisk parti sin representant på Stortinget. Hvor mange representanter det kommer fra hvert parti i hvert fylke, kommer an på hvor mange stemmer de ulike partiene får i de forskjellige fylkene.
StortingsvalgHvert fjerde år er det stortingsvalg. Da stemmer alle voksne på hvem de synes bør styre landet vårt. Valget er hemmelig, så alle voksne møter i et valglokale hvor de går inn i en bås med gardin foran slik at ingen andre kan se hva de stemmer. Alle kan bare stemme en gang.
Tellekorps En gruppe som teller opp stemmene
ValgdeltakelsenHvis mange av alle dem med stemmerett har stemt, altså deltatt i valget, sier vi at valgdeltakelsen er stor. Hvis mange av alle med stemmerett ikke har deltatt i valget, altså ikke stemt, sier vi at valgdeltakelsen er liten.
Valgkamp En periode politikerne har kampanje for å sanke flest stemmere. Dette er i forkant av valget.
Valgurne En boks stemmene puttes opp i.
Valgvake En sammenkomst om natta for å følge resultatene av avstemninga, siden det gjerne tar mange timer før stemmene er talt opp.
Vararepresentant En vikar for representanten.
Vedtak En beslutning.
Ventelistegaranti Et løfte fra politikerne til noen pasientgrupper om at de skal få behandling innen en viss tid.
 VippeposisjonEr når et lite parti som har så mange stemmer at de kan være med på å avgjøre hva slags regjering det blir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del din mening!